Modyfikacja awioniki samolotu B300-SP-TPU

in Düsseldorf

Modyfikacja awioniki samolotu B300-SP-TPU

in Düsseldorf

Luftfahrzeuge | Reparaturen und Instandhaltung

Ort der Ausführung:

Datum der Vergabe:

02.08.2023

Auftraggeber:

Öffentlicher Auftraggeber
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
PL-02-147
Warszawa

Auftragnehmer:

Cessna Düsseldorf Citation Service Center GmbH
Flughafenstraße 50
40474
Düsseldorf

Auftragssumme:

198 720.73 EUR

Vergabenummer:

103/PA?P/2022/AZP

Vergabeverfahren:

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Angebote:

1
Zabudowa zestawu monta?owego zgodnie z biuletynem SB 34-4150, przygotowanym przez producenta samolotu (Textron Aviation) w celu zapewnienia ADS0B Out (wprowadzenie automatycznego, zale?nego dozorowania – rozsy?anie danych); Naprawa podzespo?ów zg?oszonych przez wykonawc? modyfikacji po wykonaniu kontroli i prób po przyj?ciu samolotu od zamawiaj?cego; Wa?enie i wywa?enie samolotu, wykonanie biuletynu serwisowego Textron Aviation MTB-32-02.

Kommentar:

keine Angabe

Teilnahmeart:

keine Angabe

Teilnahmefrist:

keine Angabe

Angebotsabgabe:

keine Angabe

Angebotseröffnung:

keine Angabe

Bindefrist:

keine Angabe

Ausführungsbeginn:

keine Angabe

Ausführungsende:

keine Angabe

Bemerkung:

keine Angabe